GunKnock ( กันน็อค )

สถาบันสอนการใช้อาวุธปืน และ จิตวิทยาการต่อสู้ของไทย

ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก USA. อย่างเป็นทางการ

 

 

เปิดรับสมัครผู้เข้าเรียน

หลักสูตร Handgun 1

วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่

11 - 12 ตุลาคม 2557

จำนวน Group ละ 7 ท่าน

สถานที่ - หัวหิน
ติดต่อสอบถาม โทร 092 - 27 - 23 - 357

 ฝึกสอนโดย คุณ วิสุ เสริมศิริมงคล

ผู้ฝึกสอนยิงปืน ที่สอบผ่านการรับรองเป็น Firearms Instructor ด้านการยิงปืนต่อสู้ จาก USA.

ผ่านการรับรองผลและมาตราฐานการฝึกสอนโดยสถาบัน Phoenix Tactical Solutions (2013)